Regulamin sklepu1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Oferta sklepu internetowego przeznaczona jest dla Konsumentów.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Max Muster GmbH.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. [………………………………………………….………… ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………] Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo również sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta.4. Dostawa produktów

[………………………………………………….…………] Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu.

Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów pod adresem: Max Muster GmbH, Teststraße 1, 12345 Testort, Testland w godzinach Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. except public holidays. Kindly inform us at least two working days ahead of your collection so that we can arrange the goods from our store. You may also pay with EC card and your pin number..

Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Płatność z góry przelewem bankowym
W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym prześlemy Państwu osobnym e-mailem dane naszego konta bankowego i po otrzymaniu płatności wyślemy zamówione produkty.

Płatność za pobraniem
[………………………………………………….………… ………………………………………………………………………….………………………………]6. Zastrzeżenie własności rzeczy

Rrzecz pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.7. Szkody powstałe podczas transportu

[…………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….]Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.8. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. […………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….]
W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, […………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………]Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacje można składać:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: test@test.de
• na piśmie na adres: Max Muster GmbH, Teststr. 1, 12345 Testprt, Niemcy

[…………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….].9. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody spowodowane przez nas lub naszych przedstawicieli prawnych w przypadku:

• […………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….], których wystąpienia można się zwykle spodziewać. W pozostałych przypadkach, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.10. Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się następującym kodeksom dobrych praktyk:

• Kryteriom jakości Trusted Shops – dostępnym pod niniejszym linkiem.11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem. Jesteśmy gotowi wziąć udział w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów.

Właściwym organem do przeprowadzenia pozasądowego postępowania jest Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V. Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Niemcy, www.verbraucher-schlichter.de.