Privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke is:
Max Muster N.V.
Teststraat 1
12345 Teststad
​​​​​​​Netherlands
test@test.nl

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….] aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

1.1 Hosting

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels door onze dienstverleners geleverd in het kader van de verwerking voor ons. […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….], op hun servers verwerkt. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….].

Gegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde land/derde landen waarvoor de Europese Commissie geen passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld wegens het gebruik van extra functies van onze dienstverlener. Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door het sluiten van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

1.2 Content Delivery Network

Met het oog op een kortere laadtijd gebruiken wij voor sommige aanbiedingen een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN"). Bij deze dienst wordt de inhoud, bijvoorbeeld grote mediabestanden, geleverd via regionaal verspreide servers van externe CDN-dienstverleners. Daarom worden de toegangsgegevens verwerkt op de servers van de dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking.

Met het oog op een kortere laadtijd maken wij voor sommige aanbiedingen gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN"). Bij deze dienst wordt de inhoud, […………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………]. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….].2. Gegevensverwerking voor contractafwikkeling en contactmomenten

2.1 Gegevensverwerking voor contractbeheer

Ten behoeve van de contractafwikkeling (incl. navraag naar en afhandeling van eventuele bestaande garantie- en prestatieaanspraken alsmede eventuele wettelijke actualiseringsverplichtingen) conform […………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….] Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende delen van deze verklaring over gegevensbescherming. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen overeenkomstig art. 6 lid 1 sub c AVG gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 Beheersysteem voor goederen

Voor de order- en contractafhandeling maken wij gebruik van goederenbeheersystemen van externe dienstverleners. […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….], kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

2.2 Klant account

Voor zover u door het openen van een klantenrekening overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG uw toestemming hiervoor hebt gegeven, […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of via een functie die voor dit doel in de klantenaccount is voorzien. Na verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist[…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….], hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact

In het kader van de klantencommunicatie verzamelen wij persoonsgegevens om uw aanvragen te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AVG, indien u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, live chat tool of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Na de volledige verwerking van uw aanvraag worden uw gegevens gewist, […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 Live-Chat-Tool Userlike

Voor de communicatie met onze klanten gebruiken wij de live chat tool van Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland ("Userlike"). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een effectieve en verbeterde klantencommunicatie, die zwaarder wegen dan onze belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. Userlike handelt namens ons.3. Gegevensverwerking ten behoeve van de verzending

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste vervoerder, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.4. Gegevensverwerking bij de uitvoering van de betaling

Wij werken samen met deze partners om de betalingen in onze online shop te verwerken: technische dienstverlener, kredietinstelling, betalingsdienstaanbieder.

4.1 Gegevensverwerking voor de verwerking van transacties

[…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….] van de orderverwerking, of aan de toegewezen kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder verder, voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van de betaling. […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….] In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als u vragen heeft over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]

4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

[…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….], kunnen gebruiken als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en om onze betalingsprocessen te optimaliseren (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….], die zwaarder wegen dan onze eigen belangen.5. Reclame per E-mail

5.1 E-mailnieuwsbrief met registratie, bijhouden van nieuwsbrief met afzonderlijke toestemming

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde gegevens of door u afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen conform […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]Na de uitschrijving verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Indien u ons bovendien […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]openingspercentages en doorklikpercentages met het oog op het ontwerpen van toekomstige nieuwsbriefcampagnes ("nieuwsbrieftracking").

Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails single-pixel technologieën (bijv. zogenaamde web beacons, tracking pixels) die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij met name de volgende "nieuwsbriefgegevens"

 • de pagina van waaruit de pagina werd opgevraagd (de zogenaamde referrer URL),

 • de datum en het tijdstip van het verzoek,

 • de beschrijving van het gebruikte type webbrowser,

 • het IP-adres van de aanvragende computer,

 • het e-mail adres,

 • de datum en het tijdstip van inschrijving en bevestiging

en de single-pixel technologieën met uw e-mailadres of uw IP-adres en, indien van toepassing, een individuele ID. Links in de nieuwsbrief kunnen ook deze ID bevatten.

[…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]De informatie wordt bewaard zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd.

5.2 Verzending van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief en de hierboven vermelde tracking van de nieuwsbrief kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking voor onze rekening. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

5.3 Verzenden van beoordelingsverzoeken per e-mail

Indien u ons tijdens of na het plaatsen van uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in het beoordelingsverzoek is opgenomen.

De evaluatieverzoeken kunnen ook door onze dienstverlener Trusted Shops AG Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops") worden verzonden.

In het kader van de verzending van evaluatieaanvragen ontvangen wij van Trusted Shops informatie over de desbetreffende status (bijv. of het evaluatieverzoek is verzonden en of het is aangekomen). […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….] evenals om te voldoen aan het gerechtvaardigde belang van Trusted Shops om deze dienst te kunnen aanbieden.

Wij zijn samen met Trusted Shops verantwoordelijk voor het versturen van ratinguitnodigingen en voor het verzamelen en weergeven van rating- of statusinformatie.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops kunt u contact opnemen met Trusted Shops, waarvan u de contactgegevens hier vindt, […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….] Onafhankelijk daarvan kunt u ook altijd contact met ons opnemen via de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid. Uw vraag zal dan, […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….].6. Cookies en andere technologieën

6.1 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]Bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor eindapparatuur
Wanneer u onze online diensten gebruikt, gebruiken wij technologieën die absoluut noodzakelijk zijn om de telemediadienst te verlenen waarom u uitdrukkelijk hebt verzocht. Voor de opslag van informatie in uw eindapparaat of de toegang tot informatie die reeds in uw eindapparaat is opgeslagen, is in dit verband geen toestemming vereist.

Analytische / prestatiecookies: Deze cookies maken het mogelijk om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruiksgedrag van bezoekers.

[…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]Functionele-Cookies: Deze cookies worden gebruikt voor bepaalde functies van de website, bijvoorbeeld om een betere navigatiestroom op de website te suggereren, […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]

Targeting - Cookies: […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]

Vereiste cookies: […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]

Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, is voor de opslag van informatie in uw eindapparaat of de toegang tot informatie die reeds in uw eindapparaat is opgeslagen, uw toestemming vereist. […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]Elke gegevensverwerking in een later stadium door middel van cookies en andere technologieën

Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….] In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod conform art. 6 lid 1 sub f AVG.

Daarnaast gebruiken wij technologie om de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn te vervullen (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….], is te vinden in de volgende delen van deze privacyverklaring.

We kunnen ook technologieën gebruiken die niet afzonderlijk in deze privacyverklaring worden vermeld. Meer gedetailleerde informatie over deze technologieën, […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….], is te vinden op het Usercentrics-platform.

U kunt ze openen door te klikken op de vingerafdrukknop in de rechter- of linkeronderhoek van de pagina.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende link: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Voor zover u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….] U kunt ook op de vingerafdrukknop in de rechter- of linkeronderhoek van de pagina klikken. Als cookies niet worden geaccepteerd, […………………….……………………………………………………………….]

6.2 Gebruik van Usercentrics Consent Managemen voor de administratie van de toestemming

Op onze website gebruiken we het Usercentrics Consent Management Platform ("Usercentrics") […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….]., te beheren en te documenteren. In overeenstemming met […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………]., waaraan wij onderworpen zijn. Usercentrics is een aanbod van Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland, die uw gegevens voor ons verwerkt. […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….]. Uw gegevens worden na drie jaar verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….].

7. Gebruik van cookies en andere technologieën

Voor zover u toestemming heeft gegeven in overeenstemming met […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….]. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsopties vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….] Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

 Gebruik van Google-diensten

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….].Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld met behulp van Google-technologieën, wordt het ingekort door het activeren van IP-anonimisering voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server overgebracht en daar ingekort. […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….]. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google.

 Google Analytics

Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, informatie over het apparaat en de browser en informatie over uw gebruik van onze website), […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….].

 Google Tag Manager

Via de Google Tag Manager kunnen wij verschillende codes en diensten op onze website beheren. Bij het uitvoeren van de afzonderlijke tags kan […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….].

Met behulp van de Google Tag Manager is het mogelijk om verschillende diensten/technologieën te integreren.
Als u […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….].zijn geïntegreerd.8. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge/andere widgets

In het kader van de […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….].via de in de informatie over gegevensbescherming vermelde contactmogelijkheden. […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….].voor een antwoord.

Op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….]. en Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden nadat zij een bestelling hebben geplaatst.

De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops"), […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….].

8.1 Gegevensverwerking bij de integratie van de Trustbadge/andere widgets

De Trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (content delivery network). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

8.2 Verwerking van gegevens na voltooiing van de bestelling

Als u uw toestemming hebt gegeven, heeft de trustbadge toegang tot bestelinformatie die is opgeslagen in uw eindapparaat (totaalbedrag van de bestelling, bestelnummer, gekocht product, indien van toepassing) en e-mailadres nadat de bestelling is voltooid en uw e-mailadres is gehasht met behulp van een cryptologische eenrichtingsfunctie. […………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………]Dit dient om te controleren of u al geregistreerd bent voor Trusted Shops diensten. Als dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Indien u nog niet bent geregistreerd voor de diensten of geen toestemming geeft voor automatische herkenning via de trustbadge, wordt u vervolgens in de gelegenheid gesteld u handmatig te registreren voor het gebruik van de diensten of de bescherming af te sluiten in het kader van uw eventueel reeds bestaande gebruikersovereenkomst.

Voor dit doel heeft de Trustbadge toegang tot de volgende informatie die is opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt nadat u uw bestelling heeft afgerond: Bestellingstotaal, bestelnummer en e-mailadres. Dit is nodig zodat wij u kopersbescherming kunnen bieden. […………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….] om uw aanmelding voor de kopersbescherming te kunnen voltooien en de bestelling veilig te stellen, alsmede om u vervolgens eventueel per e-mail een uitnodiging tot beoordeling te kunnen sturen.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. […………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….], en in het geval van Israël door een adequaatheidsbesluit. Zie meer informatie hier.9. Social Media

 Onze online aanwezigheid op Facebook (by Meta), Instagram (by Meta), Pinterest

Voor zover u uw toestemming heeft gegeven aan de betreffende sociale-media-exploitant conform  […………………………………………………………… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….] Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. [……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….] verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte informatie over gegevensbescherming van de aanbieder. Mocht u toch hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op.

Facebook by Meta  […………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….]

Instagram (by Meta) […………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….]

Pinterest is een aanbod van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De informatie die automatisch door Pinterest wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt over het algemeen overgebracht naar en opgeslagen op een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.10. Contactmogelijkheden en uw rechten

10.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig [……………………………………………………………………… …………………………………….] door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang

 • overeenkomstig [……………………………………………………………………… …………………………………….] persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen

 • overeenkomstig [……………………………………………………………………… …………………………………….] te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om

  • de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;

  • een wettelijke verplichting na te komen

  • redenen van algemeen belang

  • rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

 • overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien

  • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist

  • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet

  • wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

  • u overeenkomstig artikel 21 AGV beywaar heeft gemaakt tegen de verwerking

 • overeenkomstig […………………………………………………………… ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………….]verwerkingsverantwoordelijke over te dragen

 • overeenkomstig […………………………………………………………… ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………….]of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht van bezwaar
Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

[…………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… …………………………………….] Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.

10.2 Contact

Bij vragen over het verzamelen, […………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………] tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u zich wenden tot onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming.

Functionaris voor gegevensbescherming
Max Muster N.V.
Teststraat 1
12345 Teststad
​​​​​​​Netherlands
test@test.nl

datenschutz@test.nl